کاغذ تحریر

p

شرح کالا :

کاغذ تحریر به صورت رول و ورق (Sheet) در گرماژهای مختلف از (gsm 48 تا gsm 70) در سایزهای مختلف
رول :
محدوده عرض cm90، cm 92.5، cm 100، cm102.5 و سایر عرضهای مورد نیاز مشتری
گرماژ : gsm 47 ، gsm 49 ، gsm 50 ، gsm 52 ،…… gsm 70
ورق :
سایز ورقها: 90 *60 و 100 *70 و سایر سایزها بصورت بند شده و بدون بند پالت شده
گرماژ : gsm 47 ، gsm 49 ، gsm 50 ، gsm 52 ،…… gsm 70add bing map to website